کشف تروریست روز گذشته حمله تروریستی اخبار بین الملل

کشف: تروریست روز گذشته حمله تروریستی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی رد لایحه طرح ترافیک تازه در فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

معاون فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از رد لایحه طرح ترافیک تازه شهرداری در کمیته انطباق فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد. 

رد لایحه طرح ترافیک تازه در فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

رد لایحه طرح ترافیک تازه در فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

معاون فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از رد لایحه طرح ترافیک تازه شهرداری در کمیته انطباق فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

غلامحسین آرام در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: راجع به قیمت های ارسال شده است شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص طرح ترافیک تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ایرادات قانونی وجود داشت.

وی افزود: بعضی از مواد طرح ترافیک تازه نیز مغایرت های قانونی داشت. بر همین اساس این طرح در کمیته انطباق فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران رد شد و به شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عودت داده شد.

رد لایحه طرح ترافیک تازه در فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | شهرداری | شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs