کشف تروریست روز گذشته حمله تروریستی اخبار بین الملل

کشف: تروریست روز گذشته حمله تروریستی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی نظارت نامحسوس بر پلیس ، لباس‌ پلیس‌های تهران، خراسان و اصفهان دوربین‌دار می‌شود

رییس پلیس پیشگیری ناجا راجع به دوربین البسه پلیس گفت: استفاده از این دوربین‌ها در زیاد نقاط دنیا مرسوم است و ما با دو نشانه این کار را انجام دادیم نشانه اول ثبت

نظارت نامحسوس بر پلیس ، لباس‌ پلیس‌های تهران، خراسان و اصفهان دوربین‌دار می‌شود

لباس پلیس های تهران، خراسان و اصفهان دوربین دار می شود/ نظارت نامحسوس بر پلیس

عبارات مهم : اصفهان

رییس پلیس پیشگیری ناجا راجع به دوربین البسه پلیس گفت: استفاده از این دوربین ها در زیاد نقاط دنیا مرسوم است و ما با دو نشانه این کار را انجام دادیم نشانه اول ثبت صحنه های وقوع جرائم به صورت مستند و مصور بود، چراکه در زیاد مواقع مشکلاتی در این زمینه پیش می آمد و بعضی مدعی می شدند که واقعیت آن چیزی نیست که پلیس در گزارش بیان کرده است از همین رو به علت رعایت حقوق شهروندان این کار انجام شد.

ایلنا نوشت: مدیر پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با بیان اینکه جهت 23 هزار نیروی 56 کلانتری از سراسر کشور کلاسهای تعالی واکنش‌ها برگزار می کنیم، گفت: استفاده از دوربین در لباس ماموران در سه استان اصفهان، خراسان و پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ به صورت پایلوت اجرایی می شود.

سردار محمد شرفی با اشاره به سند تحول کلانتری ها گفت: سند تحول کلانتری ها در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت تدوین و مقرر شد؛ ابعاد متفاوت کلانتری ها در آن در نظر گرفته شود.

نظارت نامحسوس بر پلیس ، لباس‌ پلیس‌های تهران، خراسان و اصفهان دوربین‌دار می‌شود

او با بیان اینکه یکی از این ابعاد بعد انسانی هست، تصریح کرد: بیشترین دغدغه و نگرانی ما در بعد انسانی، توانمندی های منابع انسانی و اصلاح رفتارها در کلانتری ها و پاسگاه ها بود به خاص در بعضی موارد نوع واکنش‌ها بعضی از نیروها در کلانتری ها و پرسنل با مردم مورد نقد بود.

رییس پلیس پیشگیری ناجا خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های کمیته منابع انسانی در جهت اصلاح رفتارها و توانمندی نیروی انسانی بود و برنامه ریزی مورد نیاز در این زمینه انجام شد، همچنین قرار شد؛ میزان انگیزش کارکنان و میزان زیاد کردن دانش و مهارت کارکنان در این برنامه ها در نظر گرفته شود.

رییس پلیس پیشگیری ناجا راجع به دوربین البسه پلیس گفت: استفاده از این دوربین‌ها در زیاد نقاط دنیا مرسوم است و ما با دو نشانه این کار را انجام دادیم نشانه اول ثبت

سردار شرفی با اشاره اینکه در این برنامه کلانتری هایی به عنوان کلانتری نشانه اتتخاب شد، گفت: از میان کلانتری های سراسر کشور 260 کلانتری به عنوان کلانتری نشانه گزینش شد. بیش از 53 درصد مردم به این کلانتری ها مراجعه می کنند و مقرر شد جهت جمعیت این کلانتری ها که بیش از 23 هزار نفر است کلاس ها و دوره های تعالی واکنش‌ها برگزار شود.

او ادامه داد: این کلاس ها از امسال شروع شده است و نشانه گذاری کردیم تا شش ماه اول سال 97 این 23 هزار نفر تحت پوشش کامل این دوره ها قرار بگیرند.

رییس پلیس پیشگیری ناجا همچنین راجع به دوربین البسه پلیس نیز گفت: استفاده از این دوربین ها در زیاد نقاط دنیا مرسوم است و ما با دو نشانه این کار را انجام دادیم نشانه اول ثبت صحنه های وقوع جرائم به صورت مستند و مصور بود، چراکه در زیاد مواقع مشکلاتی در این زمینه پیش می آمد و بعضی مدعی می شدند که واقعیت آن چیزی نیست که پلیس در گزارش بیان کرده است از همین رو به علت رعایت حقوق شهروندان این کار انجام شد.

نظارت نامحسوس بر پلیس ، لباس‌ پلیس‌های تهران، خراسان و اصفهان دوربین‌دار می‌شود

سردار شرفی خاطر نشان کرد: بحث دیگر نظارت داخلی برعملکرد ماموران بود، چراکه هر جا دوربین است عملکرد نیز کنترل شده است است.

او با بیان اینکه طرح استفاده از دوربین در لباس ماموران نیروی انتظامی بسیار موفق بوده، خاطرنشان کرد: نظر براین است که این طرح توسعه پیدا کند و ما در سه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ، اصفهان و خراسان به صورت پایلوت این طرح را اجرا کردیم و اگر خدا بخواهد هرچقدر بتوانیم اعتبار جهت آن در نظر بگیریم و جهت آن تخصیص پیدا کند این طرح را توسعه می دهیم.

رییس پلیس پیشگیری ناجا راجع به دوربین البسه پلیس گفت: استفاده از این دوربین‌ها در زیاد نقاط دنیا مرسوم است و ما با دو نشانه این کار را انجام دادیم نشانه اول ثبت

رییس پلیس پیشگیری خاطر نشان کرد: استفاده از دوربین های البسه پلیس جهت ما، مردم و هم قضات مثمرثمر بوده است.

واژه های کلیدی: اصفهان | برنامه | دوربین | پیشگیری | استفاده | برنامه ریزی | نیروی انتظامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs