کشف تروریست روز گذشته حمله تروریستی اخبار بین الملل

کشف: تروریست روز گذشته حمله تروریستی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل عکس) / پیشنهاد عجیب حزب افراطی در دانمارک+ مهاجران را با چتر نجات از هواپیما به بیرون پرت کنیم!(

در میان این مهاجران یک زن فعال حقوق زنان ایرانی به چشم می خورد. حزب افراطی “استرام کورس” یک حزب تازه تاسیس است. 

عکس) / پیشنهاد عجیب حزب افراطی در دانمارک+ مهاجران را با چتر نجات از هواپیما به بیرون پرت کنیم!(

پیشنهاد عجیب حزب افراطی در دانمارک: مهاجران را با چتر نجات از هواپیما به بیرون پرت کنیم!(+عکس)

عبارات مهم : ایرانی

در میان این مهاجران یک زن فعال حقوق زنان ایرانی به چشم می خورد. حزب افراطی “استرام کورس” یک حزب تازه تاسیس هست.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران ؛ در سال های گذشته عنوان مهاجران یکی از مسایل عمده و مطرح در انتخابات متفاوت در کشورهای اروپایی بوده است و بسیاری از احزاب راست افراطی در شعارها و تبلیغات انتخاباتی خود خواستار برخورد سخت با مهاجران و حتی بیرون کردن آنها از کشورهایشان هستند و توصیه اینکه همین شعارهای انتخاباتی با اقبال بخش قابل توجهی از جامعه مواجه شده است و این احزاب توانسته اند جایگاه خود را در پارلمان و دولت های اروپایی بیش از گذشته تثبیت کنند.

احزاب تندرو راستگرا تقریبا در زیاد کشورهای اروپایی از فضای آزاد و دموکراتیک استفاده کرده و حضوری نیرومند در مسابقه های انتخاباتی دارند.

عکس) / پیشنهاد عجیب حزب افراطی در دانمارک+ مهاجران را با چتر نجات از هواپیما به بیرون پرت کنیم!(

در کشور دانمارک نیز این احزاب وجود دارند و در نمونه اخیر تبلیغات انتخاباتی ارزش توزیع یک جزوه از سوی یک حزب راست افراطی در انتخابات اخیر انجمن شهرها در دانمارک جلب توجه کرده است.

ماجرا از این قرار است که یک شهروند ایرانی ساکن دانمارک اخیرا جزوه تبلیغی یک حزب راست افراطی در انتخابات انجمن شهر را در صندوق پستی منزل خود یافته و آن را ترجمه و جهت انتشار در اختیار عصر کشور عزیزمان ایران قرار داده است.

در میان این مهاجران یک زن فعال حقوق زنان ایرانی به چشم می خورد. حزب افراطی “استرام کورس” یک حزب تازه تاسیس است. 

این جزوه که 3 برگ دارد شعارها و تبلیغات انتخاباتی یک حزب راست افراطی تازه تاسیس به نام ” استرام کورس” – به معنی سفت و سخت کردن قوانین- که جهت مسابقه های انتخاباتی سراسری 20 نوامبر گذشته انجمن شهر ” کالوندبورگ” دانمارک به صندوق پستی شهروندان دانمارک فرستاده شده است است.

پیشنهادهای عجیب و غریبی در این جزوه به چشم می خورد از جمله اخراج گروهی نزدیک به 20 نفر از مهاجران در جامعه دانمارک به کشورهایشان که اتفاقا یکی از این مهاجران یک زن ایرانی فعال حقوق زنان به نام ” نازیلا کیوی” است.

این حزب در پیشنهادی عجیب مطرح کرده که این 20 نفر را با هواپیمایی به بیرون از فضای هوایی دانمارک برده و با چتر نجات از هواپیما به بیرون پرت کنیم!

عکس) / پیشنهاد عجیب حزب افراطی در دانمارک+ مهاجران را با چتر نجات از هواپیما به بیرون پرت کنیم!(

طبق اعلام حزب ” استرام کورس” در این لیست 20 نفره ، 10 نفر به علت عقاید افراطی مذهبی و 8 نفر نیز به علت سابقه خلافکاری باید از دانمارک بیرون شوند و به کشورهای خودشان بازگردند.

این حزب همچنین در این جزوه 3 پیشنهاد ممنوع کردن توزیع گوشت حلال، تعطیلی مدارس اسلامی و نیز ممنوعیت پوشیدن روسری در ادارات و آموزشگاه ها را مطرح کرده است.

در میان این مهاجران یک زن فعال حقوق زنان ایرانی به چشم می خورد. حزب افراطی “استرام کورس” یک حزب تازه تاسیس است. 

تصاویر زیر جزوه 3 برگی این حزب افراطی را که در جریان انتخابات اخیر 20 نوامبر از سوی این حزب توزیع شده است نشان می دهد.

لیست 20 نفره پیشنهادی حزب راست افراطی جهت اخراج از دانمارک. لیست به زبان دانمارکی است ولی شماره 9 لیست به زبان لاتین خواناست و نام یک زن ایرانی است.

عکس) / پیشنهاد عجیب حزب افراطی در دانمارک+ مهاجران را با چتر نجات از هواپیما به بیرون پرت کنیم!(

لیست 20 نفره پیشنهادی حزب راست افراطی جهت اخراج از دانمارک. لیست به زبان دانمارکی است ولی شماره 9 لیست به زبان لاتین خواناست و نام یک زن ایرانی هست.

واژه های کلیدی: ایرانی | دانمارک | دانمارک | انتخابات | اخبار بین الملل

عکس) / پیشنهاد عجیب حزب افراطی در دانمارک+ مهاجران را با چتر نجات از هواپیما به بیرون پرت کنیم!(

عکس) / پیشنهاد عجیب حزب افراطی در دانمارک+ مهاجران را با چتر نجات از هواپیما به بیرون پرت کنیم!(

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs