کشف تروریست روز گذشته حمله تروریستی اخبار بین الملل

کشف: تروریست روز گذشته حمله تروریستی اخبار بین الملل

تصویر + سقوط 8 طبقه ای تعمیرکار آسانسور

تعمیرکار آسانسور هنگام بررسی قسمتهای متفاوت آسانسور یک ساختمان اداری از طبقه دوازدهم بر روی سقف طبقه چهارم سقوط کرد ولی جان سالم به در برد. سقوط ..

ادامه مطلب

تروریست معروف نروژی عوض کردن نام داد

به گزارش ایسنا از تاس، این تروریست که به ۲۱ سال حبس محکوم شده است نام خود را به “فوتولف هانسن” (Fjotolf Hansen) عوض کردن داده است. تروریس..

ادامه مطلب